اذخر / اذخر و عفونت زنان و مشکلات زنانگی

زنان , گیاهان دارویی ۰۹ فروردین ۱۳۹۷

اذخر / اذخر و عفونت زنان و مشکلات زنانگی

اذخر / اذخر و عفونت زنان و مشکلات زنانگی

اذخر چیست

اذخر: نام های دیگر اذخر: اذخر مکی ، کاه مکه ، گزنه درشت ، خرنوب ، خلال خامونی ، گور گیاه ، گربه دشتی

خواص اذخر

طبع اذخر گرم و خشک است.
دافع اخلاط غلیظ ، زیاد کننده قاعدگی ، سنگ کلیه و مجاری ادراری ، قولنج (کولیت) ، تقویت کبد ، بزرگی و ورم کبد و معده ، تنگی نفس ، استسقاء ، اعصاب ، درد مفاصل (مالش) ، سوختگی ، خارش پوستی ، زخم معده ، طحال (با ترنجبین) ، استفراغ (50 گرم با فلفل) ، مثانه ، ورم رحم (حمام ته نشین) ، درد دندان (مضمضه) ، مفاصل (جوشانده) ، مو (مالش) ، ورم لثه ، جوش دهان ، دافع اخلاط خونی ، آسم (دمکرده برگ ) ، مدر (جوشانده)

اذخر دارویی برای عفونت زنان

از جمله خواص دارویی اذخر می توان به درمان بیماری های رحم و واژن اعم از عفونت ، کیست و … خارش و سوزش، و تخمدان و گوشت اضافی اشاره کرد.

درمان بیماری های رحم و واژن اعم از:

موارد مصرف داروی عفونت زنان (اذخر) در طب اسلامی آیت الله تبریزیان:
– درمان عفونت
– درمان کیست
– برطرف کننده خارش
– برطرف کننده سوزش
– مفید و تقویت کننده رحم
– درمان بیماری های واژن
– درمان گوشت های زائد پوست

ترکیب اذخر با گیاهان دارویی دیگر

اذخر و عسل و روغن زیتون

کاربرد: درمان خشکی رحم
دستورمصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را در آب فراوان به مدت ۲۰دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن سی گرم عسل طبیعی و نصف لیوان روغن زیتون با آن مخلوط کرده و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآب آن بنشینند و آب تا ناف برسد.

اذخر و تباشیر

کاربرد: درمان کیست رحم
دستور مصرف: تمام اذخر را در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر هندی آسیاب شده اضافه شود و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

 

 

اذخر و عسل

کاربرد: درمان عفونت

دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن یک استکان عسل طبیعی اضافه شود. و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

READ  ترشک / خواص و مضرات / طبع ترشک و عکس این گیاه

اذخر و تخم خرفه وعسل

کاربرد: درمان خارش و سوزش

دستور مصرف: ۲۰ گرم پودر تخم خرفه آسیاب شده با کل محتویات ظرف اذخر جوشانده و پس از سرد شدن نصف لیوان عسل طبیعی به آن اضافه شود. و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

اذخر و نمک دریا

کاربرد: درمان گوشت های زاید واژن، رحم و تخمدان

دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر و به همان اندازه نمک دریا را در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

اذخر و عسل و نمک دریا وقسط شیرین

کاربرد: درمان گوشت های زائد واژن، رحم و تخمدان

دستور مصرف: تمام اذخر را با همان اندازه نمک دریا در آب زیاد ۲۰ دقیقه جوشانده پس از سرد شدن سی گرم عسل و ۲۰ گرم قسط آسیاب شده با آن مخلوط کرده و خانمها نیم ساعت دوشیزگان ۴۵ دقیقه در آن نشسته و آب باید تا ناف برسد.

اذخر و سماق

کاربرد: درمان خونریزی

دستور مصرف: تمام محتویات ظرف اذخر را با همان اندازه سماق معمولی در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

اذخر و ابهل

کاربرد: خارج کردن جفت یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین که در رحم باقی مانده باشد

دستور مصرف: تمام داروی اذخر را با یک قوطی داروی ابهل در آب زیاد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

اذخر با سنا

کاربرد: خارج کردن جفت یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین که در رحم باقی مانده باشد

دستور مصرف: پنج بسته سنا را بایک ظرف اذخر درآب به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت باید در آن نشست .

اذخر و جامع امام رضا(ع) و عسل

کاربرد: زخم رحم و دهانه رحم

دستور مصرف: تمام داروی اذخر را ۲۰ دقیقه در آب زیاد جوشانده پس از سرد شدن یک داروی جامع (یا هر چند تعداد که تجویز شده باشد) و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب وشکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

READ  پای شیر / گیاه پای شیر / پای شیر چیست / خواص پای شیر / رجل الاسد

اذخر و جمع کننده

کاربرد: کوچک کننده رحم

دستور مصرف: یک داروی اذخر و یک داروی جمع کننده در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

اذخر و خولنجان

کاربرد:
۱- بزرگ کننده رحم ۲- زخیم کننده رحمی که نازک باشد

دستور مصرف: یک داروی اذخر و یک داروی خولنجان را در آب زیاد ۲۰ دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. مقدار آب و شکل ظرف باید به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.

طرز مصرف اذخر برای درمان عفونت:

کل محتویات ظرف (40 تا 50 گرم) را در آب فراوان به مدت 20 دقیقه جوشانده شده وپس از سرد شدن نیم ساعت در آب آن بنشیند.

نکته:

1- شکل ظرف و مقدار آب باید به گونه ای باشد که تا ناف برسد.
2- بانوان باید نیم ساعت و دوشیزگان باید چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.

طرز ساخت اذخر

1-انیسون 2 واحد
2-اذخر (مکی اش بهتر است) شاخه ها و ساقه های زرد رنگ – قهوه ای رنگ به درد نمیخورد. 1 واحد
3-اشنه – خزه ای که دور درختان مخصوصا درخت بلوط است و رنگ خاکستری و سفید است. 1 واحد
4-یوسا 1 واحد
5- تخم خرفه 2 واحد
6- بسباسه -پوست جوزبویا است که شبیه گردو و ریز است و سفت نیست و پوست اش نارنجی رنگ است. 1 واحد
7- هل 1 واحد
8- تخم کراویا (شاه زیره) مثل زیره ولی درشت تر و تیره تر است که طعم و بوی زیره را ندارد. 1واحد
9- برگ (سبز) سداب 1 واحد
10- سنبل الطیب 1 واحد
11- سلیقه 2 واحد
12- سماق 2 واحد
13- بلسان (عود البلسان که چوب است یا حب البلسان یا دانه اش فرقی نمیکند)- مال مصر یا عربستان است. 1واحد
14- بدر البنج (تخم حشیش) 1 واحد
15- کندر1 واحد

عفونت رحم

علائم عفونت رحم موارد است:
ترشحات، خارش و سوزش واژن، تب بالای ۳۸ درجه، نبض سریع، دردهای زیر شکم، درد کمر. عفونت‌های خفیف خطرناک‌تر هستند، زیرا خود را نشان نمی دهند و اگر درمان نشوند در دراز مدت باعث ایجاد عوارضی مانند چسبندگی‌های رحمی و به دنبال آن نازایی می‌شوند؛ در حالی که اگر علائم عفونت‌های لگنی آشکار باشد و ترشحات عفونی و دردهای بیشتری تولید کند، زنان نیز خود را تحت درمان قرار می‌دهند.

READ  خار مقدس / چای خار مقدس / خواص خار مقدس و مضرات / روغن خار مقدس

درمان عفونت رحم در طب اسلامی

طبق نظر استاد تبریزیان در طب اسلامی، برای درمان عفونت رحم باید موارد زیر را مصرف کرد:
– تزریق مخلوط عسل و جامع در رحم
– خوردن جامع امام رضا علیه السلام به همراه عسل شب پیش از خواب.
– خوردن یک قاشق چایخوری عسل و ۲۱ عدد سیاه دانه آسیاب نشده. صبح ناشتا
– ترکیب داروی اذخر (داروی عفونت زنان) به همراه تباشیر و عسل

اذخر مکی

گیاه اذخر مکی در بسته بندی 100 گرمی عرضه میشود
طبیعت اذخر گرم و خشک است و بسیاری از حکما آنرا به درجه دوم و بسیاری نیز به درجه سوم گرم و خشک دانسته اند

خواص اذخر مکی:

اذخر مکی را بیشتر به عنوان درمان کننده عفونت و سایر مشکلات زنان میشناسند اما علاوه بر این خاصیت، خواص بیشمار دیگری نیز برای اذخر مکی بر شمرده میشود:
– مقوی کبد و درمان کننده گرفتگیهای کبدی
– آماده سازی بدن برای پاکسازی کلی از اخلاط لزج
– ضد تشنج و فلج اندامها
– ضد دندان درد
– کاهش دهنده و برطرف کننده ورم معده و رطوبت معده
– درمان سردردهای ناشی از مشکلات معده (به طور معمول سردردهای بالای کاسه سر)
– ضد سنگ کلیه (سنگ شکن)
قاعده آور

درمان عفونت رحم و تنبلی تخمدان

سوال:
سلام علیکم. برای رفع عفونت شدید رحمی چه کنم؟ و همچنین تنبلی تخمدان هم دارم لطفا راهنمایی فرمایید. ممنونم
جواب:
برای مشکلات زنان بایستی از داروی اذخر (داروی مخصوص زنان) استفاده شود که برای عفونت نیاز است که با عسل به صورت آبزن تهیه و استفاده شود. و اگر عفونت زیاد باشد باید دو مرتبه استفاده شود. داروی جامع امام رضا علیه السلام و آب عسل هم برای کلیه عفونت ها مفید است.
برای درمان تنبلی تخمدان باید داروی باه زنان مصرف شود.
تنبلی تخمدان عامل بسیاری از نازایی ها در زنان است که گاهی دیده می شود با این دارو به راحتی حل شده.
در صورتی که داروی باه زنان در دست رس نباشد می توانید تا تهیه آن سبزی شاهی را خشک کرده و هر شب یک قاشق مربا خوری مصرف کرد یا تخم شاهی تهیه کنید و هر شب دو قاشق مربا خوری استفاده کنید.