زراوند / خواص گیاه زراوند / مضرات زراوند کوهی / عکس گیاه زراوند

گیاهان دارویی 01 سپتامبر 2018

زراوند / خواص گیاه زراوند / مضرات زراوند کوهی / عکس گیاه زراوند

زراوند : (Aristolochia) این گیاه با نامهای سراوند، ببراله، درقطولیطس، مدحرج، شجره رستم، غاقه، غاغه، نخود الوندی و خربزه ابوجهل شناخته می شود.

” گیاه زراوند (زرآوند) از جمله گیاهان دارویی مفید می باشد اما لازم است بدانید مصرف زیاد این گیاه باعث سقط جنین می شود. پس خانم های باردار از آن استفاده نکنند. “

زراوند / خواص گیاه زراوند / مضرات زراوند کوهی / عکس گیاه زراوند

گیاه زراوند (زرآوند)

طبع زراوند

طبع گیاه زراوند گرم و خشک است.

خواص گیاه زراوند

زراوند دارای طبیعت گرم و خشک بوده و مدر و قاعده آور است.

از جمله خواص این گیاه می توان به موارد زیر اشاره کرده و برای درمان آنها مفید است:

التیام زخم مزمن، درمان کش آمدن ماهیچه، ضعف شنوایی و چرک گوش، صرع، لثه، برونشیت، خلط آور

سکسکه ، طحال (با سکنجبین یا سرکه) ، تب و لرز ، نیش عقرب، سنگ مجاری ادرار ، انگل ، صاف کننده صدا ،

رنگ صورت ، دافع بلغم (با عسل) ، روده ، بواسیر ، تشنج ، پالایش کبد سالم ، بازکننده عروق ، لوکودرما (ضماد گرد آن + عسل)

مضرات زراوند

سکته مغزیسقط جنین (تا 60 گرم) – کبدهای ضعیف ، استفراغ

زراوند | مضرات زراوند

زراوند می تواند باعث سقط جنین شده و برای کبدهای ضعیف مضر است

زراوند ویکی پدیا

زرآوند (نام علمی: Aristolochia) نام یک سرده از تیره زرآوندیان است.
سرده‌ای علفی با حدود ۴۰۰ گونه با ساقهٔ به‌ندرت بالاروندهٔ چوبی، بومی مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و معتدل برّ قدیم و استرالیا؛ ( زراوند )
برگ‌های آنها متناوب و کامل و دمبرگ‌دار با قاعدهٔ پهنک قلبی‌شکل است؛
میوهٔ آنها پوشینهٔ شکوفاست که با شش شکاف باز می‌شود.

READ  روناس / خواص و مضرات و طبع روناس (پودر روناس) / روناس برای مو

گیاه زرآوند (مقاله دوم)

دیسقوریدوس گوید : نام زراوند نامی است قدیمی و بعد از این نام بعضی آن را رسطن گفته اند که به معنی سرامد است
و کلمه لوخوسرا بدان افزوده اند که به معنی زن تازه زائیده است و به معنی با فایده ترین دارو برای زن تازه زائیده می باشد .

خاصیت

زداینده ، لطافت بخش ، بازکننده ، نازک کننده و با کشش است . خار و پیکان ها را جذب می کند .
نوع درازش در زدودن و گرمی بخشیدن دارای مقام اول است و از این رو در باز رویانیدن گوشت و بهبودی بخشیدن به قرحه تأثیرش از همه بیشتراست
و اما در بقیه کنش ها غلتان آن مفیدتراست.
زیرا در باز کردن و نرم نمودن یکه تازاست و در گرمی بخشیدن با نوع دراز برابر یا اندکی کمتر است .

آرایش

بهک را می زداید ، دندان را جلا می دهد .
چرک را از دندان می برد ، رنگ را رونق می بخشد ، برای دندانغلتان آن ازهمه بهتر است .

زخم و قرحه

قرحه های پلید ، بدخیم و پوست انداز را تنقیه می کند و گوشت می رویاند.
برای باز آوردن گوشت نو دراز آن بهتر از سایرین است .

اگر زراوند را با زنبق بر قرحه های گود و گندیده بگذارند چرک و ریم را از بین می برد و گودی را پر از گوشت سالم می کند .

مفاصل

همه انواع زراوند و به ویژه غلتان آن در علاج گسستگی ماهیچه مفید است .
جای نقرس را با آن بمالند و از گسستگی ماهیچه جلوگیری می کند .

READ  زول و بوقناق / زول چیست / خواص زول / خواص عرق زول و بوقناق / خواص بوقناق / زول شتره

اگر بیماران نقرس بخورند مفید است .

سر

زراوند را با عسل در گوش بچکانند چرک گوش را پاک و شنوایی را تقویت می نماید و نمی گذارد دمل در گوش پدید آید

زراوند و فلفل که با هم باشند ریختنی های مغز را خارج می کنند .

زراوند و به ویژه غلتان آن در مداوای برنشیت ، در تنقیه سینه ، در تسکین دادن پهلو درد اگر با آب مخلوط شود و بخورند سودمند است .

اندام های غذا

داروی سکسکه و همراه سکنجبین علاج طحال است .

گاهی زراوند را با سرکه بر طحال بمالند بسیار مفید است و در این علاج ها غلتان آن از همه قوی تر است .

اندام های دفعی

خلط های بلغمی و مراری را بیرون می راند و به مقعد فایده می رساند .
اگر زراوند دراز یا غلتان با مرو فلفل مخلوط شود و خورده شود در تنقیه زائده های زهدان ،پاک شدن خون تازه زائیده ، روان ساختن خون حیض مفید است .

تب ها

داروی تب لرز است .

زهرها

پادزهر نیش کژدم است و به ویژه قسم دراز آن پادزهره اش بیشتر است .
اگر آن را با نوشابه هایی بنوشند یا آن را ضماد کنند و بر جای نیش بگذارند حشرات و زهرها را دفع می کند .