آملودیپین Amlodipine / عوارض قرص آملودیپین / آملودیپین در بارداری / تداخل دارویی آملودیپین / عوارض جانبی قرص آملودیپین 5 / مسمومیت با آملودیپین / قرص آملودیپین ورم پا

اسامی داروها ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

آملوديپين / عوارض جانبی قرص آملودیپین 5 / قرص آملودیپین بزیلات / مسمومیت با آملودیپین / قرص آملودیپین ورم پا / آملودیپین در بارداری / تداخل دارویی آملودیپین / فرق آملوپرس با آملودیپین

آملودیپین با نامهای تجاری: نوروین، آملوپرس، آملوتد، آملوتیدی، کاردیواسک، قرص ام دی-آملودیپین، مداواسک، نورمودیپین، آملودیپین لوپین، نورواسک، آملودیپین هگزال، آنژیوواسک، آملوبر و …

آملوديپين / عوارض جانبی قرص آملودیپین 5 / قرص آملودیپین بزیلات / مسمومیت با آملودیپین / قرص آملودیپین ورم پا / آملودیپین در بارداری / تداخل دارویی آملودیپین / فرق آملوپرس با آملودیپین / عوارض آملودیپین

موارد مصرف آملودیپین

آملودیپین برای کنترل آنژین کلاسیک (آنژین پایدار مزمن یا آنژین ناشی از فعالیت) بدون علائم اسپاسم عروق و همچنین برای درمان زیادی فشار خون مصرف می شود. آملودیپین در کنترل آنژین وازواسپاستیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهای مسدد گیرنده بتا – آدرنرژیک یا نیترات ها نیستند. یا علائم بیماری آنها با این داروها از بین نمی رود، نیز مصرف می شود.

 

فارماکوکینتیک

64 تا 90 درصد دارو از راه گوارش جذب می شود. پیوند آملودیپین به پروتئین پلاسما 93% است. آملودیپین به میزان بسیار زیاد در کبد متابولیزه می شود و 90% آن به متابولیت های فعال تبدیل می گردد. نیمه عمر دارو 30 تا 50 ساعت و زمان لازم برای رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی 6 تا 12 ساعت می باشد. آملودیپین عمدتا به صورت متابولیت و از طریق کلیه دفع می شود.

 

موارد منع مصرف آملودیپین

آملودیپین در کاهش شدید فشار خون و حساسیت به داروهای مسدد کانال های کلسیمی نباید مصرف شود.

 

آملودیپین در بارداری

آملودیپین در گروه C قرار دارد. برای دارو های گروه C در دوران بارداری مطالعات در حیوانات نشان داده است که دارو های گروه C روی جنین اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی در مورد انسان در دست نیست؛ با این حال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد؛ یا هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان موجود نیست. مصرف این داروها در دوران بارداری بدون تجویز پزشک ممنوع است .

 

مصرف آملودیپین در دوران شیردهی

از آنجا که ترشح این دارو در شیر مادر مشخص نیست، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی شود.

 

 

هشدارها

اندازه گیری فشار خون، ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب در طول مصرف آملودیپین ضروری است.

 

عوارض آملودیپین

درد شکم، تهوع، تپش قلب، برافروختگی، خیز، سردرد، سرگیجه، و اختلالات خواب از عوارض جانبی مهم آملودیپین می باشند.

عوارض جانبی قرص آملودیپین 5

سردرد، سرگیجه، بی خوابی، بر افروختگی، تپش قلب، درد قفسه سینه، تهوع، درد شکم، یبوست، تب.

 

تداخل دارویی آملودیپین

در صورت مصرف همزمان داروهای کاهنده پتاسیم خون با آملودیپین، اثرات کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود. هنگام مصرف پروکائین آمید یا کینیدین همراه با آملودیپین، باید احتیاط نمود زیرا هردو گروه از داروها، دارای اثرات اینوتروپیک منفی هستند. فراهمی زیستی آملودیپین در صورت مصرف همزمان با ریفامپین ممکن است کاهش یابد.

 

نکات قابل توصیه

  1. مصرف آملودیپین حتی در صورت احساس بهبودی نیز باید ادامه یابد.
  2. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود مگر این که تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت مقدار مصرف بعدی نیز نباید دوبرابر گردد.
  3. این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی کند بلکه آن را کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن است به مدت طولانی ضروری باشد.
  4. کاهش دفعات بروز درد قفسه سینه ممکن است بیمار را تشویق به فعالیت بیش از حد نماید. بنابراین درمورد میزان تمرینات باید با پزشک مشورت شود.
  5. از مصرف سایر داروها، به خصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند باید خودداری شود.
  6. نبض بیمار باید کنترل شود و در صورتی که کمتر از 50 بار در دقیقه باشد، مراجعه به پزشک ضروری است.
  7. دوره زمان با این دارو باید کامل شود و از مصرف بیش از مقدار توصیه شده باید خودداری گردد.

مقدار مصرف آملودیپین

برای بزرگسالان به عنوان ضد آنژین و کاهنده فشار خون، مقدار 5 تا 10 میلی گرم یک بار در روز مصرف می شود. در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و سالخوردگان، مقدار اولیه 2/5 میلی گرم یک بار در روز توصیه می شود.

 

اشکال دارویی

قرص آملودیپین 2/5 میلی گرم
قرص آملودیپین 5 میلی گرم
قرص آملودیپین 10 میلی گرم

 

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاریتولید کننده
قرص نوروین 5 میلی گرمداروسازی امین [ایران ]
قرص آملودیپین کیمیدارو 5 میلی گرمداروسازی کیمیدارو [ایران ]
قرص آملودیپین دی پی 5 میلی گرمدارو پخش – کارخانه[ایران ]
قرص آملودیپین فاخر 5 میلی گرمداروسازی فاخر [ایران ]
قرص آملودیپین ایران دارو 5 میلی گرمداروسازی ایران دارو[ایران ]
قرص آملودیپین پورسینا 5 میلی گرمداروسازی پور سینا [ایران ]
قرص آملودیپین رازک 5 میلی گرمداروسازی رازک [ایران ]
قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرمداروسازی روز دارو [ایران ]
قرص آملودیپین شهردارو 5 میلی گرمداروسازی شهر دارو [ایران ]
قرص آملودیپین زهراوی 5 میلی گرمداروسازی زهراوی [ایران ]
قرص املودیپین-آریا 5 میلی گرمداروسازی آریا [ایران ]
قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرمداروسازی مینو [ایران ]
قرص آملودیپین-سبحان 5 میلی گرمداروسازی سبحان دارو[ایران ]
قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرمداروسازی سها [ایران ]
قرص آملوپرس 5 میلی گرمداروسازی البرز دارو [ایران ]
قرص آملوتد 5 میلی گرمداروسازی تهران دارو[ایران ]
قرص آملوتیدی 5 میلی گرمداروسازی تولید دارو[ایران ]
قرص کاردیواسک 5 میلی گرمداروسازی ایران هورمون[ایران ]
قرص ام دی-آملودیپین 5 میلی گرمداروسازی مهر دارو [ایران ]
قرص مداواسک 5 میلی گرمداروسازی مداوا [ایران ]
قرص آملودیپین شهردارو 10 میلی گرمداروسازی شهر دارو [ایران ]
قرص آملوتد 10 میلی گرمداروسازی تهران دارو[ایران ]
قرص نورمودیپین 5 میلی گرمGEDEON RICHTER[مجارستان ]
قرص آملودیپین لوپین 10 میلی گرمLUPIN [هند ]
قرص آملودیپین لوپین 2.5 میلی گرمLUPIN [هند ]
قرص نورواسک 5 میلی گرمPFIZER [آلمان ]
قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرمHEXAL [آلمان ]
قرص آنژیوواسک 10میلی گرمداروسازی تهران شیمی[ایران ]
قرص آنژیوواسک 5میلی گرمداروسازی تهران شیمی[ایران ]
قرص آملوبر 5 میلی گرمKRKA [اسلوونی ]
قرص آنژیوواسک 2.5 میلی گرمداروسازی تهران شیمی[ایران ]

 

دارو های هم گروه آملودیپین

Felodipine
Isradipine
Nicardipine
Nifedipine
Nimodipine
Nisoldipine

 

مسمومیت با آملودیپین

مسمومیت و درمان:

تظاهرات بالینی : تهوع ، ضعف، سرگیجه، خواب آلودگی، کانفوزیون و اشکال در تکلم ، گشادی بیش از حد عروق محیطی همراه با کاهش شدید فشار خون و برادیکاردی که هر دو باعث کاهش برون ده قلبی می شوند. ریتمهای جانکشنال و بلوک درجه دوم و سوم نیز عارض می شوند. در موارد مصرف خیلی زیاد دارو، پیگیری دقیق قلبی و تنفسی و اندازه گیری مکرر فشار خون ضروری است.

درمان : حمایت قلبی – عروقی از جمله بالا نگهداشتن اندامهای تحتانی و مصرف زیاد مایعات باید انجام شود. در صورت عدم رفع کاهش فشار خون با این روش، داروهای بالا برنده فشار خون ( مانند فنیل افرین ) باتوجه به حجم در حال گردش و میزان دفع ادرار تجویز می شود. تزریق وریدی کلسیم گلوکونات ممکن است اثر انسدادی ورود کلسیم را خنثی کند. از آنجا که آملودیپین به میزان زیادی به پروتئین پیوند می یابد. همودیالیز مؤثر نیست.

قرص آملودیپین ورم پا

مصرف داروی فشار خون آملودیپین می تواند موجب ورم پا شود. در این ارتباط با پزشک خود مشورت کنید.