آکنیل Aknyl / آکنیل چیست / ژل ضد جوش اکنیل / ژل گیاهی اکنیل / ژل گیاهی ضد جوش اکنیل / درمان جوش و آکنه / پماد اکنیل

اسامی داروها ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

آکنیل / آکنیل چیست / ژل ضد جوش اکنیل / ژل گیاهی اکنیل / ژل گیاهی ضد جوش اکنیل / درمان جوش و آکنه / ژل ضد جوش اکنیل / پماد اکنیل

آکنیلآکنیل چیست و پماد اکنیل و ژل اکنیل و ضد جوش قوی و ژل گیاهی ضد جوش اکنیل و اکنیل چیست و قیمت کرم اکنیل و قیمت ژل موضعی آکنیل و ژل آکنیل اهورا دارو

آکنیل / آکنیل چیست / ژل ضد جوش اکنیل / ژل گیاهی اکنیل / ژل گیاهی ضد جوش اکنیل / درمان جوش و آکنه / ژل ضد جوش اکنیل پماد اکنیل

موارد مصرف آکنیل

این فراورده در درمان موضعی آکنه خفیف تا متوسط به کار می رود.
ژل آکنیل برای درمان جوش های پوستی (آکنه) استفاده می شود. آکنه در اثر بسته شدن مجاری غدد چربی، به شکل ضایعاتی در صورت ، گردن، پشت ، شانه ها و سینه بوجود آمده و می تواند به صورت جوش سر سیاه ، جوش سر سفید ، جوش چرکی ، کیست و ندول بروز کند.

مکانیسم اثر آکنیل

اثرات ضد میکروبی آویشن احتمالا مربوط به روغن های فرار نظیر تیمول و کارواکرول آن می باشد.
مواد موثر موجود در دارو عوامل میکروبی مولد جوش را مهار کرده و منطقه عارضه را ضد عفونی می نماید.
ترکیب دارو و تجمع چربی را در محل عارضه کنترل می کند .
مواد موثره آکنیل التهاب عارضه را به واسطه خاصیت ضد التهاب خود کاهش می دهد.
در مواردی که آکنه توام با درد و تحریک می باشد آکنیل تحریک را نفع نموده و تا حدی درد را کاهش می دهد.

اجزای فرآورده

این فراورده حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به میزان 0/5% می باشد.

مواد موثره آکنیل

روغن های فرار نظیر تیمول، کارواکرول و آنتول، فلاونویید.

موارد منع مصرف آکنیل

این فراورده در موارد آکنه شدید و مقاوم به درمان موضعی، همچنین در موارد حساسیت به گیاه و کودکان زیر 6 سال منع مصرف دارد.

مقدار مصرف آکنیل

روش استفاده از ژل آکنیل

روزی 2 تا 3 بار پس از شستن پوست با آب گرم، لایه نازکی از ژل روی ضایعات پوستی مالیده و پس از 20 تا 30 دقیقه با آب سرد شسته شود.

قیمت کرم اکنیل / قیمت ژل موضعی آکنیل

قیمت ژل گیاهی ضد جوش 30 گرم آکنیل حدود 6500 تومان می باشد.