گریزئوفولوین Griseofulvin / عوارض گریزوفولوین / درمان کچلی

گریزئوفولوین (گریزوفولوین) Griseofulvin و درمان کچلی و قارچ های موضعی / طریقه مصرف قرص گریزئوفولوین / عوارض قرص گریزئوفولوین 125 / گریزئوفولوین در بارداری

گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی ریش، کچلی مو، کچلی سر، کچلی بدن، کچلی ران، کچلی ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود.

گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضد قارچ های موضعی قابل درمان است نباید مصرف شود.

 

گریزئوفولوین / گریزوفولوین / درمان کچلی و قارچ های موضعی / طریقه مصرف قرص گریزئوفولوین / عوارض قرص گریزئوفولوین 125 / گریزئوفولوین در بارداری

موارد مصرف گریزئوفولوین

گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی ریش، کچلی مو، کچلی سر، کچلی بدن، کچلی ران، کچلی ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود. گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضد قارچ های موضعی قابل درمان است نباید مصرف شود.

 

مکانیسم اثر گریزئوفولوین

گریزئوفولوین از میتوز سلول‌ قارچ‌ جلوگیری‌ کرده‌ و با این‌ عمل ‌تقسیم‌ سلولی‌ را در مرحله‌ متافاز متوقف‌ می‌کند. گریزوفولوین با مقادیر متفاوت‌ در سلول های‌ پیش‌ ساز کراتین‌ پوست‌، مو و ناخن ها رسوب‌ می‌ کند و این‌ سلول ها را در مقابل‌ تهاجم‌ قارچ‌ مقاوم‌ می‌سازد.

 

فارماکوکینتیک گریزئوفولوین

جذب‌ خوراکی ‌گریزئوفولوین‌ میکروسایز بین‌ 25 تا 70 درصد در هر نوبت‌ مصرف‌ است‌. مصرف ‌همزمان‌ یا متعاقب‌ غذاهای‌ چرب‌ با این ‌دارو جذب‌ آن‌ را به‌طور قابل‌ توجهی ‌افزایش‌ می‌دهد.
این‌ دارو با مقادیر متفاوت‌ در لایه‌ کراتینی‌ پوست‌، مو و ناخن ها رسوب‌ می‌کند. متابولیسم‌ آن‌ کبدی‌ است‌ و نیمه‌ عمر گریزوفولوین تقریبا 24 ساعت‌ است‌. دفع‌ آن‌ کلیوی‌ است‌.

 

موارد منع مصرف گریزئوفولوین

گریزئوفولوین در بیماری شدید کبدی، لوپوس اریتماتوز و بیماری های وابسته به آن و پورفیری، نباید مصرف شود.

READ  عرق کمتر از حد معمول / هایپوهیدروز / درباره هایپوهیدروز چه می دانید؟

گریزوفولوین / گریزئوفولوین در بارداری

گریزئوفولوین در بارداری

مصرف گریزئوفولوین در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X داروهای بارداری طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

 

هشدارها و نکات قابل توصیه

  • احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف گریزئوفولوین وجود دارد. از تابش نور خورشید یا لامپ های خورشیدی به پوست باید اجتناب شود.
  • برای‌ جلوگیری‌ از عود بیماری‌ درمان‌ باید تا حذف‌ کامل ‌ارگانیسم‌ عامل‌ بیماری‌ ادامه‌ یابد. دوره‌ درمان‌ پیشنهادی‌ برای‌ کچلی‌ سر 10 ـ 8 هفته‌، کچلی‌ بدن‌ 4 ـ 2 هفته‌، کچلی‌ پاها 8 ـ 4 هفته‌، کچلی‌ ناخن های‌ دست‌ حداقل‌ 4 ماه‌ و کچلی‌ ناخن‌ های‌ پا حداقل‌ 6 ماه‌ است‌. با این‌ وجود میزان‌ عود کچلی‌ ناخن های‌ پا زیاد است‌.
  • از آنجا که‌ مخمرها و باکتری ‌ها مانند قارچ‌ ممکن‌ است‌ در بعضی‌ از اشکال‌ بیماری‌ قارچی‌ ورزشکاران‌ وجود داشته ‌باشند، معمولا مصرف‌ یک‌ داروی‌ موضعی ‌مناسب‌ در درمان‌ عفونت قارچی پا مورد نیاز است‌.
  • بمنظور کاهش‌ تحریک‌ گوارشی‌ و افزایش‌ جذب‌ گریزئوفولوین‌، این‌ دارو باید همراه‌ غذا (به‌ ویژه‌ غذاهای‌ چرب‌) یا شیر مصرف شود.
  • در صورت‌ مصرف‌ داروهای‌ ضد بارداری خوراکی ‌حاوی‌ استروژن‌ همزمان‌ با گریزوفولوین، طی‌ مصرف ‌این‌ دارو و تا یک‌ ماه‌ بعد از آن‌ از سایر روشهای‌ جلوگیری‌ کننده‌ نیز باید استفاده ‌شود.
  • در طول و تا یک ماه پس از مصرف گریزئوفولوین زنان باید از باردار شدن خودداری کنند.
  • مردان تحت درمان گریزوفولوین تا 6 ماه پس از قطع مصرف دارو نباید اقدام به بچه دار شدن نمایند.

گریزئوفولوین / گریزوفولوین طریقه مصرف قرص گریزئوفولوین / عوارض قرص گریزئوفولوین 125

عوارض گریزئوفولوین

گریزئوفولوین ممکن است باعث سردرد، تهوع، استفراغ، ضایعات پوستی، حساسیت به نور، سرگیجه، کسالت، آگرانولوسیتوز و لکوپنی شود.

READ  انواع جوش با عکس / علت جوش صورت / درمان خانگی انواع جوش و اکنه

 

تداخل های دارویی

گریزئوفولوین باعث‌ افزایش ‌متابولیسم‌ داروهای‌ ضد انعقادی ‌کومارینی‌ و داروهای‌ خوراکی‌ جلوگیری ‌کننده‌ از بارداری‌ حاوی‌ استروژن ‌می‌شود.

 

مقدار مصرف گریزئوفولوین

بزرگسالان‌:

در درمان‌ کچلی‌ ناخن‌ و پاها مقدار 500 mg/day به صورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود که این مقدار در عفونت های شدید تا دو برابر افزایش می یابد.
این مقادیر برای فراورده میکروسایز می باشد. با وجود این هنگامی که فراورده حاوی گریزئوفولوین اولترامیکروکریستال یا اولترامیکروسایز استفاده شود این مقادیر به یک چهارم کاهش می یابد. گریزوفولوین باید همراه یا پس از غذا مصرف شود.

کودکان‌:

مقدار 10 mg/kg/day در یک نوبت واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

 

اشکال دارویی 

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاریتولید کننده
قرص گریزئوفولوین دی پی 125 میلی گرمدارو پخش – کارخانه [ایران ]