علائم غلبه صفرا / علائم غلبه سودا / علائم غلبه بلغم / علائم غلبه خون

درمان در طب سنتی ۰۷ آبان ۱۳۹۷

علائم غلبه صفرا / علائم غلبه سودا / علائم غلبه بلغم / علائم غلبه خون

علائم غلبه اخلاط چهارگانه: در این مطلب از فارس ایندکس قصد داریم به علامت های غلبه اخلاط چهارگانه بپردازیم. اگر نسبت این اخلاط با هم در تعادل نباشند ایجاد بیماری می کند.

به طور مثال اگر فردی دارای مزاج گرم باشد و در عین حال از غذاهای با طبع گرم مثل خرما و عسل و … به طور زیاد و یا بدون مصلح آن مصرف کند می تواند خلط صفرا را در بدنش افزایش دهد و این امر خود باعث ایجاد بیماری های مربوط به همان خلط می شود.

علائم غلبه صفرا / علائم غلبه سودا / علائم غلبه بلغم / علائم غلبه خون / علائم غلبه دم

علائم غلبه صفرا / علائم غلبه سودا / علائم غلبه بلغم / علائم غلبه خون

علائم غلبه صفرا

زردی رنگ چشم و پوست

تلخی دهان

خشکی دهان و بینی و عطش زیاد

کاهش تمایل به غذا

تهوع

احساس گزگز و سوزن سوزن شدن بدن

نبض سریع

 

علائم غلبه خون

پری رگ ها و نبض

سردرد و سنگینی سر

سرخی چشم ها، صورت و بدن

زیاد شدن خواب و احساس کسالت و خمیازه

ایجاد دمل و بثورات پوستی و خارش

شیرینی دهان

خونریزی لثه و بینی

خارش محل حجامت

 

علائم غلبه بلغم

سفیدی رنگ

نرمی و سردی پوست

کندی حواس و زیاد شدن خواب

فراموشی و کند فهمی

ترشحات پشت حلق بلغمی و سرفه زیاد

ضعف هضم و آروغ ترش زدن

زیاد شدن آب دهان

عدم تشنگی و ادرار سفید

 

علائم غلبه سودا

لاغری

خشکی و سفتی پوست

پرمویی پوست

سیاه شدن رنگ پوست به خصوص زیر چشم

فکر و خیال زیاد

خواب سبک و کم و پریدن های مکرر از خواب

سوزش سر دل و اشتهای کاذب با وجود گرسنگی شدید (با خوردن چند لقمه به سرعت سیر می شوند)

 

جدول علائم غلبه اخلاط چهارگانه در مزاج‌ های مختلف

دستگاه مربوطهصفراسودامعتدلدمبلغم
رنگ پوستزرد گون یا گندم گون روشنسبزه روگندم گونگندم گون متمایل به گل گونسفید یا سیاه
رطوبت پوستخشک بویژه در صورت و دستخشک در همه اندام‌هانه خشک و نه مرطوبغیرمرطوبمرطوب
منافذ پوستگاهی درشت یا ریزمتوسط و ریزمتوسطدرشتریز
گرمی و حرارت پوستگاهی سرد گاهی خیلی گرمهمیشه سردگرمزیاد گرمسرد
رنگ موخرمایی-مشکیخرمایی-مشکیمشکیمشکی و خرمایی تیرهخرمایی روشن – بور
ضخامتکلفتکلفتمتوسطخیلی ضخیمنازک
پیچش موبا فر درشتمجعدصاف برجستهبا فر درشت و برجستهبدون فر و لخت و صاف
نرمی و چربی پوستچرب و خشکخشکنه چرب و نه خشکچرب و مرطوبنرم
پراکندگی مو در
بدن
کمکمدر سینه، شانه و کمر مقداری پربدن، سر و سنه پر موبدون مو
ریزش مو در سرریزش موی جلوی سرریزش مو نداردریزش مو نداردریز موی وسط سربدون مو
رنگ چشممیشیمیشی تیرهقهوه‌ایمشکیمیشی روش تا آبی
رنگ اسکلرا (سفیدی چشم)سفید مایل به زردسفید مایل به طوسیسفید شفافسفید مایل به قرمزیسفید مات و بیحال
رنگ لبگاهی قرمز با لب ترک خوردهتیره رنگقرمز شرابیقرمز تیرهقرمز کمرنگ
برجستگی شکمکمی برجستهشکم فرورفتهشکم متوسط و عضلانیشکم بزرگ عضلانی ومرطوبشکم بزرگ و دارای پیه و چربی
استخوان‌بندیشانه‌ها متوسط و کمر و ساق کمی پهنشانه‌ها باریک و کمر و ساق باریکشانه‌ها و سینه برجسته و کمر و ساق درشتشانه‌ها برجسته سینه درشت و کمر و ساق درشتشانه‌ها درشت و کمر و ساق درشت تر
اندامباریک متوسطباریک خشک کشیدهمتوسطدرشت با شانه پهن و سر بزرگمتوسط با سر متوسط و اندام میانی درشت
برجستگی عروقرگ‌های نیمه آشکار و درشترگهای نیمه آشکار نازکرگهای آشکار، درشت و پهنرگهای آشکار پررگهای پنهان
عضلات اندامماهیچه‌های کشیده و متوسطماهیچه‌های کشیده و باریکماهیچه‌های پر و کشیدهماهیچه‌های درشت و کشیدهماهیچه‌های نرم
گرمی و حرارت دستگرمسردنه گرم نه سرددست خیلی گرمسرد
گرمی و حرارت پاگاهی سرد و گاهی گرمهمیشه سردگرمخیلی گرمسرد
زیر ناخنقرمز و زردتیره رنگقرمز شرابیقرمز پررنگمتمایل به بی رنگی