بایگانی‌های آدفوویر - فارس ایندکس

آدفوویر / Adefovir Dipivoxil / قرص و عوارض جانبی آدفوویر (ادفوویر)

آدفوویر / Adefovir Dipivoxil / قرص و عوارض جانبی آدفوویر (ادفوویر)

ارسال شده در 21 آوریل 2018

آدفوویر / Adefovir Dipivoxil / اشکال دارویی، قرص و عوارض جانبی آدفوویر (ادفوویر) آدفوویر / Adefovir Dipivoxil موارد مصرف آدفوویر آدفوویر در درمان هپاتیت B مزمن با شواهد تکثیر فعال ویروسی (براساس بالا بودن مداوم آلانین ترانس آمیناز ...