بایگانی‌های آسیت چیست - فارس ایندکس

آب آوردن شکم / آسیت چیست / علل و عوارض و درمان آسیت شکم / پاراسنتز چیست؟ / توراسنتز

آب آوردن شکم / آسیت چیست / علل و عوارض و درمان آسیت شکم / پاراسنتز چیست؟ / توراسنتز

ارسال شده در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

آب آوردن شکم / آسیت چیست / علل و عوارض و درمان آسیت شکم / پاراسنتز چیست؟ / پوزیشن توراسنتز آب آوردن شکم / آسیت چیست؟ آب آوردن شکم یا آسیت ناشی از انباشت مایعی است (معمولا ...