بایگانی‌های آسیکلوویر - فارس ایندکس

آسیکلوویر / اسیکلوویر و بارداری و کودکان / درمان تبخال

آسیکلوویر / اسیکلوویر و بارداری و کودکان / درمان تبخال

ارسال شده در ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

آسیکلوویر / اسیکلوویر و بارداری و کودکان / درمان تبخال آسیکلوویر / Aciclovir Aciclovir نام تجاری : Zovirax طبقه بندی شیمیایی : آنالوگ نوکلئوزیدی پورین اشکال دارویی آسیکلوویر آسیکلوویر : شکل تزریقی 500 و 250 میلی گرم؛ قرص های 200، 400 ...