بایگانی‌های افسردگی - فارس ایندکس

سه زیر مجموعه جدید افسردگی تشخیص داده شد

سه زیر مجموعه جدید افسردگی تشخیص داده شد

ارسال شده در 14 نوامبر 2018

سه زیر مجموعه جدید افسردگی در حال حاضر موضوع جدیدی در مجله گزارش های علمی چاپ شده است که سه زیر مجموعه جدید از افسردگی را شناسایی کرده است. یافته ها به توضیح اینکه چرا دارو ...

افسردگی فیزیک مغز را تحت تاثیر قرار می دهد

افسردگی فیزیک مغز را تحت تاثیر قرار می دهد

ارسال شده در 28 اکتبر 2018

4 روشی که افسردگی فیزیک مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. طبق آمار، برآورد شده است که 16.2 میلیون نفر از بزرگسالان در ایالات متحده، در سال 2016 حداقل یک بار افسردگی را تجربه کرده ...