بایگانی‌های تاری دید در ام اس - فارس ایندکس

تاری دید علایم و درمان / تاری چشم

تاری دید علایم و درمان / تاری چشم

ارسال شده در 28 مارس 2018

تاری دید و علایم آن حدود چهل سالگی، بیشتر بزرگترها، دچار مشکل دید می شوند که تاری یا ابهام بینایی نامیده می شود و نمی توانند به طور دقیق روی اشیای نزدیک بویژه روزنامه، نقشه و ...