بایگانی‌های درمان لوسمی - فارس ایندکس

دوکسوروبیسین Doxorubicin / عوارض دوکسوروبیسین / شرایط نگهداری دوکسوروبیسین / مکانیسم اثر دوکسوروبیسین / دوکسوروبیسین لیپوزومال

دوکسوروبیسین Doxorubicin / عوارض دوکسوروبیسین / شرایط نگهداری دوکسوروبیسین / مکانیسم اثر دوکسوروبیسین / دوکسوروبیسین لیپوزومال

ارسال شده در 19 ژوئن 2018

دوکسوروبیسین / عوارض دوکسوروبیسین / شرایط نگهداری دوکسوروبیسین / مکانیسم اثر دوکسوروبیسین / دوکسوروبیسین لیپوزومال / اطلاعات دارویی دوکسوروبیسین دوکسوروبیسین: در این مطلب می خوانید: عوارض دوکسوروبیسین و شرایط نگهداری دوکسوروبیسین و مکانیسم اثر دوکسوروبیسین و دوکسوروبیسین ...

آلمتوزوماب Alemtuzumab / آلمتوزوماب چیست / عوارض آلمتوزوماب / درمان لوسمی / آلمتوزومب

آلمتوزوماب Alemtuzumab / آلمتوزوماب چیست / عوارض آلمتوزوماب / درمان لوسمی / آلمتوزومب

ارسال شده در 12 مه 2018

آلمتوزوماب Alemtuzumab / آلمتوزوماب چیست / عوارض آلمتوزوماب / آلمتوزومب / درمان لوسمی / سرطان خون موارد مصرف آلمتوزوماب آلمتوزوماب (آلمتوزومب) Alemtuzumab در درمان لوسمی لنفوپلاستیک مزمن نوع B-Cell که به درمان با داروهای آلکیله کننده و ...