بایگانی‌های ریه - فارس ایندکس

گاز فریون / مسمومیت با گاز فریون / علائم مسمومیت با گاز فریون / درمان مسمومیت با گاز فریون

گاز فریون / مسمومیت با گاز فریون / علائم مسمومیت با گاز فریون / درمان مسمومیت با گاز فریون

ارسال شده در 22 ژوئن 2018

گاز فریون / مسمومیت با گاز فریون / علائم مسمومیت با گاز فریون / درمان مسمومیت با گاز فریون مسمومیت با گاز فریون موجود در وسایل خنک کننده با استنشاق و یا خوردن ماده شیمیایی به ...