بایگانی‌های سرطان خون - فارس ایندکس

آلمتوزوماب Alemtuzumab / آلمتوزوماب چیست / عوارض آلمتوزوماب / درمان لوسمی / آلمتوزومب

آلمتوزوماب Alemtuzumab / آلمتوزوماب چیست / عوارض آلمتوزوماب / درمان لوسمی / آلمتوزومب

ارسال شده در 12 مه 2018

آلمتوزوماب Alemtuzumab / آلمتوزوماب چیست / عوارض آلمتوزوماب / آلمتوزومب / درمان لوسمی / سرطان خون موارد مصرف آلمتوزوماب آلمتوزوماب (آلمتوزومب) Alemtuzumab در درمان لوسمی لنفوپلاستیک مزمن نوع B-Cell که به درمان با داروهای آلکیله کننده و ...