بایگانی‌های مسمومیت - فارس ایندکس

پنی سیلامین Penicillamine / عوارض پنی سیلامین / کاربرد پنی سیلامین / پنی سیلامین در بارداری / قیمت پنی سیلامین / دوز مصرف پنی سیلامین

پنی سیلامین Penicillamine / عوارض پنی سیلامین / کاربرد پنی سیلامین / پنی سیلامین در بارداری / قیمت پنی سیلامین / دوز مصرف پنی سیلامین

ارسال شده در 26 ژوئن 2018

پنی سیلامین / عوارض پنی سیلامین / کاربرد پنی سیلامین / تداخل دارویی پنی سیلامین / قیمت پنی سیلامین / دوز مصرف پنی سیلامین / پنی سیلامین در بارداری و شیردهی / درمان رماتیسم پنی سیلامین (Penicillamine) یک ...

گاز فریون / مسمومیت با گاز فریون / علائم مسمومیت با گاز فریون / درمان مسمومیت با گاز فریون

گاز فریون / مسمومیت با گاز فریون / علائم مسمومیت با گاز فریون / درمان مسمومیت با گاز فریون

ارسال شده در 22 ژوئن 2018

گاز فریون / مسمومیت با گاز فریون / علائم مسمومیت با گاز فریون / درمان مسمومیت با گاز فریون مسمومیت با گاز فریون موجود در وسایل خنک کننده با استنشاق و یا خوردن ماده شیمیایی به ...