بایگانی‌های واکسن HPV - فارس ایندکس

واکسن HPV / واکسن ویروس پاپیلوم انسانی

واکسن HPV / واکسن ویروس پاپیلوم انسانی

ارسال شده در 23 اکتبر 2018

HPV چیست؟ ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) شایع ترین ویروس منتقله از راه جنسی، در دنیا می باشد و برای پیشگیری از آن، واکسن HPV بهترین راه است. حدود 40 نوع HPV وجود دارد. در ایالات متحده، حدود ...