بایگانی‌های پریلوکائین - فارس ایندکس

پریلوکائین Prilocaine / عوارض / بی حس کننده موضعی / آمپول بی حسی دندان

پریلوکائین Prilocaine / عوارض / بی حس کننده موضعی / آمپول بی حسی دندان

ارسال شده در 24 نوامبر 2018

پریلوکائین Prilocaine-F / موارد مصرف / عوارض / مصرف در بارداری / بی حس کننده موضعی / آمپول بی حسی دندان پریلوکائین یک داروی بی حس کننده موضعی از خانواده داروی لیدوکائین است. پریلوکائین به صورت تزریقی و ...