بایگانی‌های کاشت انغوزه - فارس ایندکس

آنغوزه چیست / خواص برگ آنغوزه و مضرات آنغوزه

آنغوزه چیست / خواص برگ آنغوزه و مضرات آنغوزه

ارسال شده در 01 آوریل 2018

آنغوزه چیست / خواص برگ آنغوزه و مضرات آنغوزه آنغوزه / asafoetida تیره Umbelliferae نام علمی Ferula Assa-foetide. Regel مشخصات گیاه آنغوزه: آنغوزه گیاهی است علفی بزرگ دارای ریشه ی گوشتدار ضخیم، ساقه ای قوی خشن فیبری، برگ ها بسیار ...