بایگانی‌های کچوله چیست - فارس ایندکس

اذاراقی (کچوله) / اذاراقی چیست / خواص کچوله (اذاراقی) / گیاه کچوله

اذاراقی (کچوله) / اذاراقی چیست / خواص کچوله (اذاراقی) / گیاه کچوله

ارسال شده در 09 مه 2018

اذاراقی (کچوله) / اذاراقی چیست / خواص کچوله (اذاراقی) / درخت اذاراقی / دانه درخت اذاراقی / گیاه کچوله اذاراقی یا کچوله همان تخم درخت برمکیه است که از دانه آن استرکنین استخراج می شود.   نام دیگر اذاراقی (کچوله) کچوله - کلاج ...