بایگانی‌های گلیکوژنوز نوع دو - فارس ایندکس

آلگلوکوزیداز آلفا Alglucosidase Alfa / عوارض / مصرف در بارداری

آلگلوکوزیداز آلفا Alglucosidase Alfa / عوارض / مصرف در بارداری

ارسال شده در 20 نوامبر 2018

آلگلوکوزیداز آلفا Alglucosidase Alfa / عوارض / نحوه و مقدار مصرف / مصرف در بارداری و شیردهی / بیماری پومپه آلگلوکوزیداز آلفا با نام‌های تجاری لومیزایم و مایوزایم برای بیماری پومپه pompe (اختلال در ذخیره سازی گلیکوژن نوع II) ...