بایگانی‌های Albendazole - فارس ایندکس

آلبندازول / albendazole / عوارض آلبندازول / قرص جویدنی و شربت آلبندازول

آلبندازول / albendazole / عوارض آلبندازول / قرص جویدنی و شربت آلبندازول

ارسال شده در ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

آلبندازول / albendazole / عوارض آلبندازول / قرص جویدنی و شربت آلبندازول / داروی ضد کرم آلبندازول / داروی ضد کرم موارد مصرف آلبندازول آلبندازول دارویی ضد کرم بوده که وسیع الطیف است و از نظر ساختمان و ...