بایگانی‌های Meadowsweet - فارس ایندکس

اسپیره / اسپیره چیست / مشخصات گیاه اسپیره / خواص اسپیره

اسپیره / اسپیره چیست / مشخصات گیاه اسپیره / خواص اسپیره

ارسال شده در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

اسپیره / اسپیره چیست / مشخصات گیاه اسپیره / خواص اسپیره اسپیره تیره Rosaceae نام علمی Spiraea Arun Cusl اسپیره چیست اسپیره از تیره گل سرخ بوده و در عربی آن را «ملک المروج» می گویند، یعنی سلطان مرتع ها. ...