طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها / لیست مواد غذایی

طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها / لیست مواد غذایی

طبع : در این مقاله لیست مواد غذایی شامل: طبع کلیه خوراکی ها، طبع میوه ها، طبع غذاها، طبع حبوبات و غلات، طبع سبزی ها و صیفی جات، طبع نوشیدنی ها، طبع گیاهان دارویی، را به همراه مصلحات برخی از آنها جمع آورده نموده و هر روز به تعداد خوراکیها اضافه می نماییم تا به عنوان کاملترین مرجع طبع خوراکیها برای کاربران عزیز در دسترس باشد.

طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها / لیست مواد غذایی

طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها

 

طبع طبع نوع مزاج مصلح
طبع آلبالو طبع سرد و خشک عسل
طبع آلو و آلوچه طبع سرد و تر عناب ، گلنگبین، کندر، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون
طبع آناناس طبع گرم و تر آب انار ، آب لیمو، عسل
طبع آویشن طبع گرم و خشک سرکه ،انگور
طبع آهو (گوشت) طبع گرم و خشک سماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا روغن کنجد، سکنجبین
طبع اردک (گوشت) طبع گرم و خشک پختن با رکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین، سکنجبین
طبع ارده طبع گرم و تر سرکه، عسل
طبع ارزن طبع سرد و خشک عسل
طبع ازگیل طبع سرد و خشک انیسون، عسل، عود هندی
طبع اسپند طبع گرم و خشک میوه های ترش، سکنجبین
طبع اسطوخدوس طبع گرم و خشک سکنجبین
طبع اسفرزه طبع سرد و تر عسل، سکنجبین عنصلی
طبع اسفناج طبع سرد و تر پختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل
طبع افتیمون طبع گرم و خشک زعفران، کتیرا، روغن بادام، صمغ عربی
طبع انار شرین طبع سرد و تر زنجبیل پرورده ، انار ترش
طبع انار ترش طبع سرد و خشک عسل
طبع انبه طبع گرم و خشک زنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک ،روغن زیتون
طبع انجیر تازه طبع گرم و تر سکنجبین، شربت ریواس، شربت بالنگ
طبع انجیر خشک طبع گرم و تر گردو، آویشن، انیسون،بادام
طبع انگور طبع گرم وتر تخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین
طبع انیسون طبع گرم و خشک رازیانه، سکنجبین
طبع بادام هندی طبع گرم  و خشک مصطکی، عسل ، رب ترش
طبع بادام درختی شیرین طبع گرم و تر مصطکی، عسل ، رب ترش
طبع بادام درختی تلخ طبع گرم  و خشک عسل، خشخاش، بادام شیرین
طبع بادام زمینی طبع گرم  و تر مصطکی ، عسل
طبع بادام کوهی طبع گرم  و خشک مصطکی، عسل
طبع بادرنجبویه طبع گرم و خشک مصغ عربی، ندر
طبع بادمجان طبع گرم و خشک پختن با گوش بره، روغن گاوی تازه، سرکه زیره، گلپر، انارو دانه انار
طبع بارهنگ طبع سرد و خشک عسل، مصطکی
طبع باقلا تازه طبع سرد و تر عسل، پوست کندن، جوشاندن در آب و ریختن اب آن پس از پختن ، روغن بادام ، پونه مرزه، فلفل داچین،اویشن، زیره، گلپر
طبع باقلا خشک طبع سردو  خشک
طبع بالنگ طبع سرد و خشک عسل، بنفشه، شرب انجیزع شربت خشخاش
طبع بالنگو طبع گرم و تر عسل
طبع بامیه طبع سرد و  تر ادویه های گرم
طبع برگ بو طبع گرم و خشک کتیرا
طبع برگ چغندر طبع گرم و خشک خردل، ابغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ
طبع برنج طبع سردو خشک خیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه ، شوید
طبع بز (گوشت) طبع سرد و خشک نمک، فلفل، پیاز، دارچین، زیره ،میخک، بادم، نارگیل، خرما
طبع بَزرَک طبع گرم  و خشک گشنیز،سکنجبین، عسل
طبع بلدرچین (گوشت) طبع گرم و خشک روغن کنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زیتون
طبع بلوط خوراکی طبع سرد و خشک سکنجبین ، عسل
طبع بولقمون (گوشت) طبع گرم و تر گشنیز، سماق
طبع به طبع گرم و خشک عسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل
طبع به دانه طبع سرد و تر رازیانه، عسل
طبع پاچه طبع گرم و تر گلپر سرکه، مرزه، زنجبیل، دارچین
طبع پرتقال طبع سرد و تر عسل، گلنگبین
طبع پسته طبع گرم و خشک زردآلو، انار ترش، سرکه، سکنجبین، الو
طبع پسته کوهی (بنه) طبع گرم و تر گلاب ،رب ،ریواس، سکنجبین، رب ترش
طبع پنیر تازه طبع سرد و تر مغز گردو، آویشن، عسل ، نعناع خشک سبزی های معطر
طبع پنیر کهنه طبع گرم و خشک مغز گردو، آویشن عسل نعناع خشک، سبزی های معطر
طبع پونه طبع گرم و خشک آدر بلوط، رب مورد، سرکه، کتیرا
طبع پیاز طبع گرم و خشک شستن ان با آب و نمک،سرکه آب انار، کاسنی
طبع پیازچه طبع گرم و خشک شستن ان با اب و نمک، سرکه آب انار ، کاسنی
طبع تخم آفتاب گردان طبع گرم و خشک آبغوره، آب انار، سرکه
طبع تخم خربزه طبع گرم و تر بنفشه، عسل
طبع تخم طالبی طبع گرم و تر بنفشه، عسل
طبع تخم کافشه طبع گرم و خشک انیسون، شیرینی های طبیعی
طبع تخم کدو طبع سرد و تر عسل، گلنگبین
طبع تخم ماهی طبع گرم و خشک زنجبیل، سکنجبین
طبع تخم مرغ طبع زرده تخم مرغ گرم و سفیده آن سرد است ادویه گرم، نمک
طبع تخم هندوانه طبع سرد و تر عسل، گلنگبین
طبع تربچه طبع گرم و تر نمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
طبع ترخون طبع گرم و خشک عسل، کرفس
طبع ترشک طبع گرم و خشک شربت ها، رازیانه، شکرسرخ
طبع تره طبع گرم و خشک گشنیز، کاسنی تازه
طبع تره تیزک طبع گرم و خشک کاسنی، خرفه، سرکه
طبع تمر هندی طبع سرد و خشک کتیرا، خشخشا، عناب، بنفشه ، لعاب به دانه
طبع تمشک طبع سرد و خشک عسل
طبع توت (اقسام) طبع گرم و تر سکنجبین ترش، گوارش کمونی (زیره ای)
طبع تخم ریحان طبع گرم و خشک مرزنجوش
طبع ترب (انواع ترب) طبع گرم و تر نمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
طبع توت فرنگی طبع سرد و تر عسل
طبع جعفری طبع گرم و خشک سویق، بادرنجبویه، ترشی های طبیعی، کاسنی
طبع جگر سفید طبع گرم و تر شاه زیره، خیساندن در سرکه و سپس کباب نمودن، دارچین
طبع جگر سیاه طبع گرم و تر ادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، شاه زیره، سرکه، کباب نمودن
طبع جو طبع سردو خشک رازیانه، شیرینی های طبیعی،انیسون، روغن های گیاهی
طبع جوی دو سر طبع گرم و خشک کتیرا
طبع چای سبز و سیاه طبع گرم و خشک شیر بز، بادیان خطایی، مشک، دارچین، زنجبیل
طبع چغندر طبع گرم و خشک خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سرکه
طبع چلغوز طبع گرم و خشک خشخاش، عسل، سکنجبین، میوه های ترش
طبع خاکشیر طبع گرم و تر کتیرا، عسل
طبع خامه طبع سرد و تر عسل
طبع خربزه طبع گرم و تر اب انار ترش سرکه
طبع خردل طبع گرم و خشک روغن بادام، کاسنی، سرکه
طبع خرفه طبع سرد و تر کرفس، نعناع، مصطکی
طبع خرما طبع گرم و تر آب انار، بادام، سکنجبین، خشخاش، گلاب، سرکه، کاهو
طبع خروس (گوشت) طبع گرم و خشک سرکه، ابغوره ، ورغن های گیاهی ، ادویه گرم، سکنجبین
طبع خشخاش طبع سرد و خشک عسل، مصطکی
طبع خیار بوته ای طبع سرد و تر نمک، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، پوست کندن
طبع خیار چنبر طبع گرم و تر مصطکی انیسون
طبع دارابی طبع سرد و تر عسل، گلگبین
طبع دارچین طبع گرم و خشک کتیرا، مصطکی
طبع دل طبع گرم و خشک آویشن، زیره، فلفل، گلپر،خواباندن در روغن کنجد و بعد کباب کردن
طبع دوغ طبع سرد و تر زنیان ،نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی، زیتون سیاه دانه، پونه
طبع ذرت طبع سردو خشک شیرینی های طبیعی روغن های گیاهی
طبع رازیانه طبع گرم و خشک صندل، سکنجبین
طبع رزماری طبع گرم و خشک سکنجبین
طبع روغن بادام شیرین طبع معتدل مصطکی
طبع روغن بادام تلخ طبع گرم و تر عسل
طبع روغن زیتون طبع گرم و خشک مغز گردو، مغز بادام، سرکه، عسل، شیرینی های طبیعی
طبع روغن کنجد طبع گرم و تر عسل
طبع ریباس (ریواس) طبع سرد و خشک شربت عود، انیسون، عسل
طبع ریحان طبع گرم و خشک نیلوفر
طبع زالزالک طبع سردو  خشک انیسون، عسل ، عود هندی
طبع زبان طبع گرم و تر طبخ با سرکه و یا گشنیز خشک زیره، خولنجان،مرزه
طبع زردآلو طبع سرد و تر عسل، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
طبع زردچوبه طبع گرم و خشک آب لیمو، اب بالنگ
طبع زردک طبع گرم و تر انیسون، ادویه گرم
طبع زرشک طبع سردو خشک میخک، شرک سرخ و شیرنی های طبیعی
طبع زعفران طبع گرم و خشک آنیسون، سکنجبین
طبع زغال اخته طبع سرد و خشک عسل، گلنگبین
طبع زنجبیل طبع گرم و خشک عسل، روغن بادام
طبع زنیان طبع گرم و خشک گشنیز، باقلا
طبع زیتون طبع گرم و خشک مغز گردو، مغز بادام، سرکه ، عسل، شیرینی های طبیعی
طبع زیره طبع گرم و خشک عسل، آویشن، کتیرا
طبع سار (گوشت) طبع گرم و تر آب انار، آبغوره، سکنجبین ترش مزه، دارین، هل
طبع سرشیر طبع سرد و تر عسل
طبع سرکه طبع سرد و خشک شیرینی های طبیعی، روغن بادام شیرین
طبع سماق طبع سرد و خشک انیسون، مصطکی، طبخ با بادمجان
طبع سمنو طبع گرم و معتدل سکنجبین، کاسنی
طبع سنجد طبع سرد و خشک عسل، شکر سرخ
طبع سیاه دانه طبع گرم و خشک در سرکه خیساندن، کتیرا
طبع سی سنبر (سرسم) طبع گرم و خشک کتیرا
طبع سیب طبع گرم و تر دارچین ، گلنگبین، غذاهای لطیف
طبع سیب زمینی طبع سرد و تر دارچین، زنجبیل آویشن شیرازی
طبع سیب زمینی ترشی طبع گرم و تر درچین، عسل سکنجبین، سرکه و خردل، میخک
طبع سیر طبع گرم و خشک پختن در آب و نمک، روغن بادام، کره، گشنیز، سکنجبین، انار ترش
طبع سیرابی طبع سردو  خشک گلپر، سرکه ، مرزه، زنجبیل، دارچین
طبع شاه بلوط طبع سرد و خشک سکنجبین ، عسل
طبع شاه تره طبع گرم و خشک کاسنی، هلیله زرد
طبع شاه توت طبع سرد و خشک عسل، اب انار، انار، اطریفل صغیر
طبع شاه دانه طبع سرد و خشک کتیرا، زرشک
طبع شاهی طبع گرم و خشک کاسنی، خرفه، سرکه
طبع شبدر طبع گرم  و تر کاسنی
طبع شتر (گوشت) طبع گرم و خشک جوشاندن با روغن زیتون ، پختن با نمک و شوید، فلفل، سرکه، زیره
طبع شترمرغ (گوشت) طبع گرم و خشک سرکه، روغن
طبع شفتالو طبع سرد و تر عسل، مربای زنجبیل
طبع شقاقل طبع گرم و تر عسل
طبع شکر سرخ یا سفید طبع گرم و خشک کاهو، به، بادام، شیر تازه دوشیده، ترشی های طبیعی
طبع شلغم طبع گرم و تر فلفل، زیره، گلنگبین، سکنجبین، شکر سرخ ،خردل، سرکه
طبع شلیل طبع سرد و تر عسل، گلنگبین، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
طبع شنبلیله طبع گرم و خشک سکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه
طبع شوید (شبت) طبع گرم و خشک آبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی، سکنجبین ساده
طبع شیر پاستوریزه طبع سرد و تر عسل ، گلاب
طبع شیر محلی تازه طبع گرم و تر عسل ،گلاب
طبع شیره انگور طبع گرم و تر تخم ریحان، خشخاش
طبع شیره خرما طبع گرم و خشک سرکه، بادام درختی، سکنجبین، ترشی های طبیعی
طبع طالبی طبع گرم و تر انار ترش، سرکه
طبع عدس طبع سردو خشک مرزه،روغن بادام، سرکه، گلپر، پختن با گوش حیوان جوان،روغن کنجدتازه پونه ، زعفران، روغن گاو
طبع عسل طبع گرم و خشک آب انار ترش، آب لیمو، آب بالنگ، سرکه، گشنیز
طبع غاز (گوشت) طبع گرم و خشک آب انار، زیره، دارچین، فلفل، زنجبیل
طبع غوره طبع سردو خشک گلنگبین، شربت خشخاش، انیسون
طبع فرنجمشک طبع گرم و خشک بنفشه، سکنجبین
طبع فلفل طبع گرم و خشک روغن های گیاهی سرد(برای گرم مزاجان)عسل (برای سرد مزاان)
طبع فلفل سبز طبع گرم و خشک صمغ عربی، صندل، گلاب
طبع فندق طبع گرم و خشک آب عسل، شکر سرخ، شربت به ، سکنجبین
طبع قارچ خوراکی طبع سردو  تر خردل پختن با نمک و شوید، روغن کنجد و زیتون، پونه، اویشن، فلفل زنجبیل، زیره
طبع قدومه طبع گرم و تر زرشک
طبع قراقروط طبع سرد و خشک انواع فلفل، زیره، سیاه دانه
طبع قرقاول طبع گرم و خشک سکنجبین
طبع قلوه طبع سرد و خشک کباب نمودن با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین، مصطکی، شاه زیره
طبع قهوه طبع سرد و خشک زعفران، گلاب، روغن پسته، زنجبیل
طبع قیسی طبع گرم وتر عسل، انیسون، زنیان، مصطکی ، زیره
طبع کاسنی طبع سرد و تر شرک سخ، شربت بنفشه، سکنجبین، دارچین، هل
طبع کاکائو طبع گرم و خشک زعفران، روغن پسته ، گلاب
طبع کاهو طبع سرد و تر نعناع، کرفس، زیره، مصطکی، سکنجبین، هلیله
طبع کباب طبع گرم و خشک سماق، گشنیز، فلفل، سکنجبین، اطریفل
طبع کبک (گوشت) طبع گرم و خشک ترشی های طبیعی ، سکنجبین
طبع کبوتر (گوشت) طبع گرم و خشک پختن با آبغوره یا سرکه، کاسنی، کرفس، سماق، شوید، تره، نخود
طبع کدو (اقسام) طبع سرد و تر اب عسل، میخ، زیره، نعناع، نمک، روغن زیتون، فلفل، خردل، آب غوره
طبع کرفس طبع گرم و خشک انیسون
طبع کره طبع گرم و تر عسل، شکر سرخ، ادویه قابضه
طبع کشک طبع سرد و خشک گلنگبین، سیر، نعناع خشک ، پونه کوهی
طبع کلم بستانی (اقسام) طبع گرم و خشک سکنجبین ، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام خردل
طبع کلم قمری طبع گرم و خشک آویشن، پونه، انیسون، دارچین
طبع کنار طبع سرد و خشک سکنجبین، گلنگبین، مصطکی
طبع کنجد طبع گرم و تر عسل
طبع کنگر آبی طبع گرم و خشک عناب
طبع کنگر فرنگی طبع گرم و خشک ادویه گرم سرکه روغن زیتون
طبع کنگر وحشی طبع گرم و خشک سرکه، ترشی
طبع کیوی طبع سرد و تر عسل، گلنگبین
طبع گاو (گوشت) طبع گرم و خشک دارچین، فلفل، زنجبیل، پیاز، سکنجبین، گلپر، سیر، تره تیزک، زیره
طبع گرپ فرت طبع سرد و خشک عسل، گلنگبین
طبع گردو طبع گرم و خشک انار ترش، سکنجبین، خشخاش، ترشی های طبیعی
طبع گرمک طبع گرم و تر آب انار ترش، سرکه
طبع گزنه طبع گرم و خشک آب میوه های سرد، زعفران
طبع گشنیز طبع سرد و خشک سکنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، اب مرغ، دارچین
طبع گلاب طبع سردو  تر جلاب
طبع گلابی طبع گرم و تر عسل ،دارچین، هل، رازیانه، مربای زنجبیل، کندر، زیره
طبع گلپر طبع گرم و خشک خیساندن  در سرکه، بوئیدن کافور و یا گلاب، رازیانه، تخم خیارین
طبع گل گاوزبان طبع گرم و تر صندل سفید
طبع گنجشک (گوشت) طبع گرم و خشک آب انار، ابغوره، سکنجبین ترشی، دارچین، هل
طبع گندم طبع گرم و تر سرکه کهنه، شیرینی های طبیعی
طبع گوجه فرنگی طبع سرد و تر روغن زیتون
طبع گوزن (گوشت) طبع گرم و خشک سرکه ، آبغوره، روغن های گیاهی
طبع گوساله (گوشت) طبع گرم و تر گشنیز، سماق، مرزه
طبع گوسفند (گوشت) طبع گرم و تر گشنیز، سماق، مرزه
طبع گیلاس طبع گرم و تر مسهل ها و ملین ها
طبع لپه طبع گرم و خشک کتیرا
طبع لوبیا سبز طبع سرد و تر دارچین، زنجبیل، خردل، زیره ، نمک، روغن زیتون، آویشن، فلفل، طبخ با گوشت حیوان جوان
طبع لوبیا (اقسام) طبع گرم و تر دارچین،زنجبیل، خردل، زیره،نمک روغن زیتون، اویشن،فلفل، پختن با گوشت حیوان جوان
طبع لیمو شیرین طبع سرد و تر عسل، گلنبین
طبع لیمو عمانی طبع سرد و خشک عسل، گلنگبین
طبع ماءالشعیر طبع سرد گلقند
طبع مارچوبه طبع گرم و خشک عسل، سرکه ، سکنجبین
طبع ماست طبع سرد و تر زنیان ،نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی، زیتون سیاه دانه، پونه
طبع ماست چکیده طبع گرم و تر مغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی های معطر
طبع ماش طبع سردو خشک زیره، میخک ، انار ترش سماق، اب ترشک، روغن بادام، تخم کافشه، زنجبیل، دارچین، فلفل ، مصطکی خردل
طبع ماهی (انواع) طبع سرد وتر پختن با دنبه یا کنجد، زنجبیل، اویشن، عسل، گلنگبین ادویه گرم
طبع مرزه طبع گرم و خشک سرکه
طبع مرغ محلی طبع گرم و تر ادویه گرم، سکنجبین
طبع مریم گلی طبع گرم و خشک
طبع مغز طبع گرم و تر نمک، آویشن، دارچین ،زیره، ترشی های طبیعی
طبع موز طبع گرم و تر نمک، مربای زنجبیل، عسل، سکنجبین نزوری معتدل
طبع موسیر طبع گرم و خشک پختن آن در آب و نمک، روغن بادام، کره سکنجبین
طبع مویز طبع گرم و تر سکنجبین، خشخاش، عناب، آب میوه های ترش
طبع میخک طبع گرم و خشک صمغ غربی
طبع میگو طبع گرم و تر سرکه، شربت انار، شاه زیره، نعناع
طبع نارگیل طبع گرم و خشک عسل، میوه های ترش، لیمو، هنداونه
طبع نارنگی طبع سرد و تر عسل، گلنگبین
طبع نارنج طبع سرد و خشک عسل، گلنگبین
طبع نخود طبع گرم و خشک خشخاش زیره شوید، کنجبین ساده  گلنگبین
طبع نخود سبز طبع سرد و تر آویشتن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه
طبع نشاسته طبع سرد و خشک کرفس، میخک، شیرینی های طبیعی
طبع نعناع طبع گرم و خشک کرفس
طبع نمک طبع گرم و خشک روغن بادام، آویشن، گوشت حیوان جوان فربه
طبع والک طبع گرم و خشک گشنیز، کاسنی تازه
طبع ولیک طبع سرد و خشک عسل، گلنگبین
طبع وانیل طبع گرم و خشک زعفران، روغن پسته، گلاب
طبع هل طبع گرم و خشک کتیرا
طبع هلو طبع سرد وتر عسل، مربای زنجبیل
طبع هندوانه طبع سرد و تر پوست هنداونه، عسل ، گلنگبین
طبع هویج طبع گرم و تر انیسون ، ادویه گرم
طبع یونجه طبع گرم و تر
READ  درمان کم خونی در طب سنتی

 

غذا طبع نوع غذا
طبع قورمه سبزی طبع گرم
طبع قیمه طبع گرم
طبع فسنجان طبع گرم
طبع بادمجان طبع گرم
طبع کدو طبع سرد
طبع آلو اسفناج طبع سرد
طبع کرفس طبع گرم
طبع بامیه طبع سرد
طبع ریواس طبع سرد
طبع مرغ ترش طبع سرد
طبع کته طبع معتدل روبه سرد
طبع پلو طبع معتدل روبه سرد
طبع سبزی پلو طبع گرم
طبع باقلا پلو طبع سرد
طبع زرشک پلو طبع سرد
طبع آلبالو پلو طبع سرد
طبع لوبیا پلو طبع سرد
طبع کلم پلو طبع سرد
طبع رشته پلو طبع سرد
طبع دم پختک طبع گرم
طبع نخوداب طبع گرم
طبع عدس پلو طبع سرد
طبع مرصع پلو طبع گرم
طبع شیرین پلو طبع گرم
طبع ماش پلو طبع سرد
طبع استانبولی طبع سرد
طبع ته چین طبع معتدل
طبع کوفته تبریزی طبع معتدل
طبع کوفته ریزه طبع گرم
طبع کوفته برنجی طبع سرد
طبع تاس کباب طبع گرم
طبع کوکو سبزی طبع گرم
طبع کوکو سیب زمینی طبع سرد
طبع کتلت طبع سرد
طبع شامی طبع گرم
طبع آش رشته طبع معتدل
طبع آش ساده طبع سرد
طبع آش دوغ طبع سرد
طبع آش شله قلمکار طبع گرم
طبع اشکنه طبع گرم
طبع کله جوش طبع معتدل به گرم
طبع آبگوشت طبع گرم
طبع سوپ جو طبع سرد
طبع سوپ رشته فرنگی طبع سرد
طبع شیر برنج طبع سرد
طبع فرنی طبع معتدل
طبع شله زرد طبع معتدل
طبع آش شلغم طبع معتدل
طبع سوپ شیر طبع سرد
طبع نرگسی طبع معتدل
طبع عدسی طبع سرد
طبع آش اوماج طبع سرد
طبع سمنو طبع گرم
طبع کاچی طبع گرم
طبع کباب کوبیده طبع گرم
طبع کباب ترکی طبع سرد
طبع ژامبون گوشت طبع سرد
طبع رامبون مرغ طبع سرد
طبع سوسیس کالباس طبع سرد
طبع جوجه کباب طبع سرد
طبع کباب برگ طبع گرم
طبع بریانی طبع گرم
طبع همبر گر طبع سرد
طبع فلافل ذرت طبع سرد
طبع فلافل نخود طبع گرم
طبع چیپس طبع سرد
طبع کشک بادنجان(کشک زیاد) طبع سرد
طبع حلیم گندم طبع گرم
طبع حلیم بادنجان طبع سرد
طبع میرزا قاسمی طبع سرد
طبع الویه طبع سرد
طبع ماکارونی طبع سرد
طبع لازانیا طبع سرد
طبع املت با گوجه طبع سرد
طبع دلمه برگ مو طبع معتدل
طبع دلمه،فلفل،گوجه طبع سرد
طبع دلمه بادنجان طبع گرم
طبع خوراک لوبیا سبز طبع سرد
طبع املت با فلفل سبزو فارچ طبع سرد
طبع بورانی طبع سرد
طبع جغوربغور طبع معتدل
طبع بافلا قاتق طبع سرد
طبع حلوا طبع گرم
طبع بستنی سنتی طبع معتدل روبه گرم
طبع بستنی میوه ای طبع معتدل روبه سرد
طبع فالوده طبع سرد
طبع ماءالشعیر ساده طبع سرد
طبع ماءشعیر میوه ای طبع سرد
طبع نوشابه های گازدار طبع سرد
طبع سالاد کاهو خیار گوجه طبع سرد
READ  درمان سینوزیت در طب سنتی / درمان سینوزیت دکتر روازاده / درمان سینوزیت دکتر خیراندیش