کرم معده / انواع کرم معده / درمان کرم معده در طب سنتی

کرم معده / انواع کرم معده / درمان کرم معده در طب سنتی

کرم معده چیست

کرم معده اصطلاحی است که بیشتر در گذشته رواج داشته و امروز از آن با عنوان انگل معده یاد می شود. در این مقاله قصد داریم کرم معده یا همان انگل معده را معرفی نموده و انواع آن را ذکر کنیم. همانطور که گفته شد کرم معده در گذشته عمومیت بیشتری داشته و درنتیجه طب سنتی برای درمان آن راهکارهای زیادی دارد.
در ادامه راههای انتقال کرم معده / انگل معده را بیان می نماییم تا با دقت نظر بیشتر از ابتلا به آن پیشگیری نمایید.

انواع کرم معده

کرم معده: در معده سه نوع کرم به وجود خواهد آمد و نوعا” در اثر غذاهای کثیف و نامنظم است:

نوع اول: جانوران و کرمهای ریز سفید برنجی که در دور نشست و مقعد و اطراف داخلی رکتال زیر روده فراخ باشد مسکن و ماوا می گزینند و این نوع کرمها ارثی هم ممکن است باشند.

نوع دوم: کرمهای بزرگتر که در کیسه معده به وجود آمده و نشو و نما نموده و بزرگ می شوند.
نوع سوم: کرمهای بزرگ طولانی که تا 12 متر هم طویل خواهند شد و در جدار فوقانی معده مسکن می گزینند

کرم معده | انگل معده

نوع اول :کرمک (اکسیور)

نوع اول که کرمک نام دارد. خارش دور مقعد و نشینمن را ایجاد می کند. به وجود آمدن این چنین جانوران ریز سفید که مانند دانه های برنج و نازک و باریک می باشند و با مدفوع خارج می شوند در اثر خوردن قند و شیرینی جات زیاد و گوشت فاسد و غذاهای مانده و در اطفال خردسال و شیرخوار در اثر قنداغ و نبات داغ و گاهی هم در بعضی بچه ها ارثی و موروثی می شویند به وجود می آید.

درمان کرم معده / کرمک

در مرحله اول از خوردن شیرینی جات اجتناب نماید.

دستورات:

دستور(1) : شبها در موقع خواب به قدر یک شیاف قرقروت (قاوا) که از آب ماست بدست می آید درست کرده موقع خواب استعمال نمایند. محلول نمک ده درصد را تنقیه نماید بسیار نافع است.

دستور(2) : پنبه را نفت آغشته و آلوده نموده و داخل مقعد بگذارند.

دستور(3): با محلول مرکورکرم همه شب دور نشست و داخل را شستشو نمایند.

نسخه ها:

نسخه(1) : برگ درخت هلو را بکوبند و آب آن را گرفته با قطره چکان در داخل رکتان بچکانند.

نسخه (2) : هسته هلو را بکوبند و خمیر نموده شیاف بسازند داخل نشست بگذارند.

نسخه (3) : محلول پرمنگنات دوپتاس 100/10 با قطره چکان روزی 3 بار در داخل رکتان بچکانند.

نسخه (4): مغز هسته بادام تلخ و مغز هسته هلو را بسوزانند و بسایند و شیاف نموده استعمال کنند.

نسخه (5): سرنج و صبر زرد و صبر سیاه و رنگ سائیده و حنا از هر کدام به مقدار مساوی با آب برگ هلو خمیر نموده شیافهای ریز درست نموده شبها موقع قندان نمودن بچه یکی از انها را به او شیاف نمایند.

نسخه (6): جهت کرم اسکاریس یا آسکارید سنطونین کامل پودر روبارت از هر کدام 10 سانتی برای یک کپسول دو دانه کپسول یهیه یکی شب وقت خواب یک کپسول صبح صبح ناشتا میل شود و به فاصله نیم ساعت بعد از کپسول دوم 40 گرم روغن کرچک میل نماید.


نوع دوم : کرم آسکاریس

کرم اسکاریس در معده است که از زیاد گوشت خوردن مخصوصا” گوشت گاو و تخمه خام شکستم و چربی و شیرینی و غذاهای مانده و فاسد ایجاد می شود (مخصوصا” خوردن قند ایجاد کرم کدو می نماید)

علائم کرم آسکاریس:

در خواب سخن گفتن ، داندان ها را در خواب به هم سائیدن (دندان قریچه) و در خواب آب از دهان ریختن و صبحها که از خواب بیدار می شود به شدت گرسنه شدن و بعد از چندی بدون خوردن غذا سیر بودن و میل به غذا نداشتن و مرتبا دل مالش رفتن و ضعف دل گاهی از خواب پریدن و خوابهای وحشتناک دیدن و ترس نمودن اینها همه عوارض کرم معده است و گاهی اگر رسیدگی نشود و کرم قوی و نیرومند گردد منجر به دیوانگی هم ممکن است بشود.

طرز معالجات آن و راه جلوگیری و رفع آن به شرح زیر است:

نسخه (1): درمنه ترکی افسنتین رومی ریشه انار از هر کدام یک مثقال بجوشانند ناشتا میل کنند.
نسخه (2): افسنتین رومی و شاه نره و گل زرد و ریشه درخت عرعر از هر کدام یک مثقال بجوشانند میل کنند.
نسخه (3): قارچ کوهی را خشک نموده (20 گرم) چهار مثقال آن را شب وقت خواب میل کنند کیسه کرک کدو را هم از بین می برد و این نوع کرمها را نابود می کند.
نسخه (4): قرقروت (قارا) را صبح ناشتا 10 مثقال در یک یا دو استکان آبجوشانده حل نموده میل نمایند این عمل تا سه روز تکرار گردد.
نسخه (5):قرص ورمیفوژ که ترکیبات آن همان درمنه و افسنتین است تا سه روز روزی چهار قرص صبح و ظهر و عصر و شب میل کند.

READ  بهترین زمان ورزش برای لاغری و چربی سوزی و از نظر طب سنتی

نسخه (6): روزی دو نخود انقوزه ( آرافتیدا) میل کند.

نسخه (7): قرص اسکاریدربایر روزی چهار قرص میل کند.

نسخه (8): برگ هلو خشک شده و افسنتین رومی و درمنه ترکی و گل زرد از هرکدام یک مثقال صبح ناشتا بجوشاند و میل کند و نهار آش قرقروت یا آش گوجه و آش آلوچه میل نمایند.

نوع دیگر:

دستورات در طب جدید معالجات سریعتر و بهتری انجام می گردد که البته باید به دستور طبیب و پزشک عمل شود زیرا در هوای گرم و سرد دستورات تغییر می نماید.

نسخه (9): سنتونین 5 سانتی کلمل 3 سانتی لاکتوز 20سانتی در یک کپسول میل نمایند و 10 مثقال روغن کرچک خوراکی بدون نمک را در آب گرم حل نموده میل نمایند و بدرقه آن یک گیلاس عرق کاسنی را با نبات میل نمایند و باید در آن روز غذاهای نمک دار ابدا” میل ننمایند حتی نان که که مختصری نمک مخلوط دارد زیرا از ترکیب کلمل و نمک سوبلمه ایجاد خواهد شد و سوبلمه سمّ بسیار مؤثر و زود اثر بخش می باشد که ممکن است مریض را به هلاکت بیاندازد و لذاست که باید به دستور پزشک عمل نمود.


نوع سوم : کرم کدو

از کرمهای در معده کرم کدو می باشد که از خوردن سبزیجات نشسته و کاهو و غذاهای خاک آلود و خوردن بعضی از حبوبات و بقولات و شیرینی آلات که در مسیر ایاب و ذهاب عمومی است و روی آنها مستور و پوشیده نیست و مرتبا” گرد و خاک برروی آن می نشیند و فروشنده و خریدار هیچکدام رعایت بهداشت را نمی نمایند و می خرند و می خورند در معده ایجاد کرم نموده و به نام کرم کدو موسوم است و گاهی بشر را به دیوانگی می کشاند. علائم آن زردی رنگ صورت و خیز و ورم پای چشم و باد کردن پشت پاها و بی میلی به غذا و کم حرفی و درد نمودن ماهیچه های پاها و زود خسته شدن از علائم آن است.

درمان کرم کدو

به دستور زیر باید عمل نمود:

نسخه (1): برنک کابل را 10 مثقال بسایند با آب دوغ گل سرخ مخلوط نموده میل نمایند.

نسخه (2): تخم کدوی سفید را مغز نموده 10 مثقال از مغز آن را دم کرده بخورند پس از صاف نمودن.

نسخه (3): انقوزه که به فرانسه آن را ( آزافتیدا ) می گویند یک نخود در کپسول نموده روزی سه کپسول میل نمایند یعنی روزی سه نخود در سه مرتبه.

نسخه (4): کپسول اکستره دوفوژرمالاطره 16 دانه جهت کرم کدو در هر 10 دقیقه به 10 دقیقه دو دانه از آن کپسول را بخورند و پس از اتمام کپسول آخری به فاصله نیم ساعت شربت زیر را میل نمایند.

اودوی آلمان 20 گرم، شربت نرپرن 20 گرم مخلوط نموده میل نماید و در موقع اجابت معده باید در آب نیم گرم بنشیند که کیسه کرم کدو به کلی خارج شده مریض راحت شود.

نسخه (5): مغز تخم کدو 3 ل، ( 15 گرم) برنک کابلی 3 ل، ( لام علامت مثقال ) ریشه درخت شاه توت 2 ل بجوشانند برگ سداب یک مثقال بسایند و در آب جوشانده بعد از صاف کردن مخلوط نموده میل نمایند.

نوع دیگر:

در طب جدید نسخه – اودوی آلمان و شربت نرپرن را طبق اجازه طبیب و پزشک میل نموده و تشت و یا لگن و ظرفی را پر از آب جوشانده و داغ حاضر آماده نموده نشست را در آب جوش بگذارد تا آب سرد شود مجددا” آب گرم حاضر داشته باشند که بر داخل ظرف بریزند و نشست دائما” در آب گرم باشد که جانوران میل به بیرون آمدن کنند بسیار سودبخش و مفید است.

نسخه (6): تخم کدو تنبل ( نوعی از کدوهاست ) را دو سیر ( 150 گرم ) نرم بسایند با عسل مخلوط نموده میل کنند کیسه کرم کدو را بیرون میریزد.

نسخه: شربت هلمید بسیار نافع است. دستور خوراک آن برروی شیشه نوشته است.

نسخه (7): 18 ساعت ابدا غذا نخورد و بعد از 18 ساعت 2 کیلو اسفناج را بپزد و آب آن را بفشارد و سلف آن نمک بپاشد و بخورد کلیه کرمها خواهد ریخت.

نسخه (8): تخم کدو 3 ل، برنک کابلی 3 ل، فوفل سرخ سفید از هرکدام یک دانه قارچ کوهی 6 مثقال قارچ کوهی را بعضی ( کاج کوهی هم می گویند ) داروها را تهیه و حاضر نگه دارند و 24 ساعت نهار و شام را آش ترش مخصوصا اگر قرقروت باشد بهتر است بعد از 24 ساعت که غذاهای ترش میل نمود قارچ را بجوشاند و صاف نموده آب آن را با سایر داروها صاف نموده مجددا” بجوشاند 2 استکان از آب آن شب وقت خواب در یک گیلاس دوغ مخلوط نموده بخورد و صبح ناشتا به قدر 2 استکان دیگر از بقیه آب که باقی مانده در دوغ مخلوط نموده میل نماید کرم معده به کلی از بین خواهد رفت.

READ  سفید شدن مو / درمان سفید شدن مو در طب سنتی / تقویت مو / جلوگیری از سفید شدن مو و ریزش مو

نسخه (9): کلمل 5% سانتی لاکتوز 50% سانتی برای یک کپسول از این قرار 6 کپسول و روزی 3 کپسول میل شود جهت انگلهای معده مفید است.

نسخه (10): سنطونین 30% سانتی، کلمل 30% سانتی، لاکتوز 50 سانتی برای یک کپسول شب موقع خواب میل شود صبح ناشتا 40 گرم روغن کرچک میل شود برای کرو اسکارید بسیار مؤثر است.
انواع دارو ی گیاهی برای درمان

چند دارو جهت درمان انواع کرم معده

دارو جهت رفع کرمک اطفال

صبر زرد 5/ تا 1 گرم
زرده تخم مرغ یک عدد
آب نیم گرم 50 تا 100 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف: داروهای فوق مخلوط و تنفیه شود.

دارو جهت رفع کرمهای آسکاریس

ریشه انار یک قسمت
پوست ریشه شال(آزاد درخت) یک قسمت
سرخس یک قسمت
فوفل یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف: مقدار 2 قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را که کوبیده و نرم شده باشد، در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آنرا صاف کرده صبح ناشتا میل کنید.

دارو جهت درمان کرمهای دراز

برنک کابلی 25 گرم
پوست هلیله زرد 25 گرم
آمله منقی 25 گرم
تربد سفید 15 گرم
شکر سرخ 100 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف: داروها را کوبیده و الک کرده و با شکر سرخ مخلوط و بصورت حب درآورده و به مقدار 20 گرم با آب گرم میل کنید.

دارو جهت دفع انواع کرمها

پوست هلیله زرد 15 گرم
برنک کابلی 15 گرم
تربد سفید 30 گرم
شکر سرخ 60 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف: داروها را نرم الک و مخلوط کرده و هر بار 30 گرم با کمی اب میل کنید.

دارو جهت درمان کرم کدو

ریشه سرخس 10 گر
تربد 10 گرم
برنک کابلی 25 گرم
درمنه ترکی 25 گر
باقلای مصری 15 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف: دو قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آنرا صاف کرده روزی دوبار برای مدت 5 روز صبح و شب میل کنید.

دارو جهت درمان کرم کدو

تخم کدو 15 گرم
برنک کابلی 15 گرم
فوفل یک دانه
قارچ کوهی 30گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف: مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد، در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد آنرا صاف کرده صبح ناشتا میل کنید.


کرم معده / انگل معده در طب جدید

انواع انگل معده و علل و علائم آن ها

انگل اصطلاحی است که اغلب آزادانه برای هر میکروبی که موجب آلودگی بخشی از بدن می شود، به کار برده می شود. با این حال، انگل موجودی است که در یک ارگانیسم میزبان زندگی می کند، مواد مغذی میزبان خود را مصرف می کند و بدون ایجاد هر گونه بیماری شدید یا مرگ در میزبان، به زندگی خود ادامه می دهد. اما اشکال دیگری از موجودات کوچک وجود دارند که اشاره به باکتری ها، تک یاخته ها و ویروس ها دارند و می توانند منجر به بیماری شود و گاهی حتی مرگبار هستند. اصطلاح انگل معده اغلب با انگل های روده ای مانند کرم ها، باکتری های معده مانند هلیکوباکترپیلوری و یا ویروس ها، باکتری ها و تک یاخته هایی که می توانند موجب اسهال و استفراغ شوند، اشتباه گرفته می شوند. در حالی که انگل معده و انگل روده کاملا از یکدیگر مجزا هستند. کرم های انگلی می توانند از آلودگی های طولانی مدت دستگاه گوارش ایجاد شده و سال ها و ماه ها بدون حتی کوچکترین علائم، به زندگی خود ادامه دهند. پاتوژن های میکروسکوپی مانند باکتری ها، تک یاخته ها و ویروس هایی که به علت بیماری های کوتاه مدت ایجاد می شوند معمولا با علائم شدید همراه هستند.

معده یک محیط بسیار اسیدی است اما کرم های انگلی می توانند در آن رشد کنند. در مقابل روده، زیستگاه مورد نظر برای کرم های انگلی روده می باشد. حتی بسیاری از باکتری ها، تک یاخته ها و ویروس ها نمی توانند به مدت طولانی در معده رشد کرده و به بیماری های حاد دستگاه گوارش منتهی شوند. با این حال، برخی از باکتری ها (به طور خاص هلیکوباکترپیلوری) قادر است در محیط اسیدی و خشن معده انسان زنده بماند.

انواع انگل معده

همانطور که ذکر شد بین انگل و اشکال مختلف دیگر موجودات ریز مانند باکتری ها تفاوت وجود دارد. اما همه این موجودات انگل هستند. برخی از آن ها به طور طبیعی و بدون ایجاد بیماری، در شرایط عادی، در روده انسان زندگی می کنند. برخی نیز می توانند با عفونت ایجاد شده و یا خودشان ایجاد عفونت کنند.

باکتری های خوب روده

گونه های مختلفی از باکتری ها و مخمرها در روده انسان زندگی می کنند. این موجودات به طور عمده در روده بزرگ وجود دارند. این موجودات به نام انگل های طبیعی روده و یا باکتری خوب روده شناخته می شوند. این میکروب ها انگل نیستند.

READ  فیستول گوارشی / درمان فیستول گوارشی / تشخیص فیستول گوارشی

بین انسان و باکتری های مفید روده، یک رابطه همزیستی وجود دارد به طوری که انسان از باکتری ها و باکتری ها نیز از انسان بهره می برند. هنگامی که این باکتری ها و مخمر ها ریشه کن می شوند و یا تعداد آن ها کم می شود، معمولا کارکرد دستگاه گوارش انسان با اختلال مواجه می شود. باکتری های خوب روده در معده نیز وجود دارند.

هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori) یک باکتری مارپیچی شکل با طرح های دم مانند (flagellae) هستند که می تواند معده را آلوده کنند. مکانیزم این نوع از انگل معده برای زنده ماندن به محیط اسیدی معده نیاز دارد. این باکتری ها لانه خود را بر روی سطح معده می سازند. سپس با هوشمندی کامل، آنزمی از خود منتشر می کنند که خاصیت قلیایی داشته و به این ترتیب محیط اطراف محل زندگی خود را از حالت اسیدی خارج می کند. هلیکوباکتر پیلوری یکی از علل شایع گاستریت است.

علل ایجاد انگل معده

انگل معده و یا باکتری ها، بسته به نوع انگل می تواند از راه های مختلفی وارد بدن انسان شوند. این انتقال می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. انتقال غیر مستقیم این مواد می تواند از طرق مختلف مثل هوا به بدن انجام شود. در ادامه به روش های انتقال انگل معده اشاره می کنیم.

اشکال مختلف انتقال انگل معده

آب و غذا

مصرف غذا و آب آلوده به انگل و یا باکتری ها، یکی از روش های شایع انتقال کرم معده است. به عنوان مثال مصرف تخم مرغ فاسد می تواند موجب انتقال به این شیوه شود. البته اغلب انتقال ها به این روش به دلیل وجود ذرات بسیار کوچک مدفوع، که در آن ها تخم انگل وجود دارد، انجام می شود.

ترشحات

ترشحات فرد آلوده، مانند بزاق و مخاط بینی، ممکن است حاوی انگل و باکتری باشد که پس از عطسه و یا سرفه در هوا منتشر می شوند. سپس می توانند توسط فرد دیگر از طریق استنشاق و یا قورت این قطرات دریافت شوند.

تماس مستقیم

ترشحات و یا ذرات مدفوع فرد آلوده می تواند انگل را از طریق تماس مستقیم مانند لمس کردن گسترش دهد. البته آلوده شدن به انگل معده از این طریق بیشتر افرادی را که در ازمایشگاه های کار می کنند و به طور مستقیم با مدفوع سر و کار دارند، تحت تاثیر قرار می دهد. البته گاهی نیز افراد عادی با عدم رعایت بهداشت، پس از اجابت مزاج و نشستن دست ها به این انگل ها مبتلا می شوند.

اشیاء

ذرات مدفوع و ترشحات حاوی باکتری ها، انگل ها و یا تخم آن ها می توانند از طریق اشیاء بی جان مانند دستگیره و یا ظروف، به طور غیر مستقیم به بدن انسان منتقل شوند.

حامل ها

برخی از حشرات نیزمی توانند ناقل کرم معده باشند. این حشرات به عنوان حامل شناخته می شوند و به صورت مکانیکی عفونت را از فرد بیمار به فرد سالم، از طریق گزش و یا روش های مشابه، منتقل می کنند.

مسافرت

گرچه باکتری ها و انگل معده در همه جا وجود دارند اما در برخی از مناطق جهان، احتمال ابتلا بیشتر است. مناطق و کشورهایی که سطح بهداشت عمومی پایینی دارند از این دست مناطق به شمار می آیند. روش معمول گسترش در این مناطق، از طریق غذا و آب آلوده، ترشحات بدن فرد آلوده و یا تماس مستقیم با حامل ها می باشد.

علائم و نشانه های انگل معده

علائم و نشانه های حادی که به احتمال زیاد با باکتری ها، ویروس ها و یا تک یاخته ها همراه است، عبارتند از:
اسهال
استفراغ
حالت تهوع
درد شکم
تب
بی قراری
از دست دادن اشتها
با این حال، برخی از میکروب ها مانند تک یاخته ها می توانند عفونت های طولانی مدت به خصوص در افراد با سیستم ایمنی بدن ضعیف، ایجاد کنند.

علائم و نشانه های مزمن نیز اغلب با انگل ها و به طور عمده، با کرم های روده همراه هستند. البته ممکن است هیچ علامت و نشانه ای در ابتدا وجود نداشته و حتی زمانی که مبتلا شده اید نیز شرایط حادی در دستگاه گوارش نداشته باشید. اما در شرایط کلی علائم و نشانه هایی که با کرم معده همراه هستند عبارتند از:
اسهال
حالت تهوع
استفراغ
دردهای شکمی
خارش مقعد
خستگی
کاهش وزن
به یاد داشته باشید که از روی علائم و به تنهایی نمی توان انگل معده و باکتری های آن را تشخیص داد بلکه برای تشخیص دقیق باید آزمایش های مختلف از خون و مدفوع انجام شود.

جالب است بدانید:

کرم معده در جدول

کرم معده در جدول : آسکاریس
کرم معده‬ (فارسی به ترکی): bağırsak kurdu
کرم معده (فرهنگ فارسی هوشیار): کدو دانه